Thursday, September 4, 2008

ಆತ್ಮಕಥೆನನ್ನ ಬಹು ದಿನದ ಆಸೆ ಇಂದು ಪೂರೈಸಿದೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಆತ್ಮಕಥೆ (Gandhiji's My Experiments with Truth) ತುಂಬಾ ಹಿಡಿಸಿತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ.

No comments: